Algemene voorwaarden en privacy

Algemene voorwaarden en privacy

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Rian Geenen (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar leden, klanten, deelnemers, bezoekers of andere geïnteresseerden.


Indien je klant bent, contact opneemt, of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.


Wij adviseren je om het privacybeleid goed door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Rian Geenen

Kvk: 73633070

Kaagjesland 12 2811KM Reeuwijk

balans@riangeenen.nl


Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

2.1 Ben je klant of heb je contact opgenomen met de organisatie, dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam

b) persoonlijke adresgegevens

d) telefoonnummer(s)

e) e-mailadres(sen)

f) bankrekeningnummer(s)

g) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie, zoals bijv. social media accounts


2.1.1 De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen worden gebruikt voor contact over activiteiten waaraan je op dat moment deelneemt

b) je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres kunnen worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, nieuwsbrieven en/of informatie.

c) je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen af te wikkelen van activiteiten waaraan je deelneemt.


Bewaartermijnen

3.1 De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens als klant of deelnemer gedurende de duur van je contact met de organisatie of deelname aan een activiteit en tot maximaal twee jaar na afloop van het contact of de betreffende activiteit. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.


Beveiligingsmaatregelen

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.


Inzagerecht, verwijdering en vragen

5.1 Via balans@riangeenen.nl kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.


5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met: balans@riangeenen.nl. De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.


5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan: balans@riangeenen.nl.


Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via een persoonlijk bericht en op de website van www.riangeenen.nl bekend gemaakt.

Contact

 

Bel me voor meer informatie of het maken van een afspraak. Indien ik niet bereikbaar ben, kan je een voicemail bericht achterlaten, of een e-mail sturen. 


Kaagjesland 12

2811 KM Reeuwijk

06 - 27 520 271

balans@riangeenen.nl


Wil je weten wat ik met jouw informatie doe, klik dan hier voor de AVG voorwaarden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren